Privacy

Privacy en AVG bij Avanti ‘55.
Versie maart 2019.
URL: www.avanti55.nl/privacy

Contact:

– bij vragen of opmerkingen: privacy@avanti55.nl
– wijziging persoonsgegevens of opzegging lidmaatschap: ledenadministratie@avanti55.nl
– overige contactgegevens: https://www.avanti55.nl/contactgegevens/

Avanti ‘55 is een bij de KNLTB aangesloten vereniging. Daarom beschikt de niet alleen Avanti, maar ook de KNLTB over persoonsgegevens van leden van Avanti. Vanaf 2018 gebruikt Avanti voor de ledenadministratie de software van de KNLTB. De enige andere partij waarmee persoonsgegevens (alleen namen en adressen) gedeeld worden, is Editoo, de drukker/verspreider van het clubblad. Editoo voldoet aan de AVG.

Clubleden die toegang hebben tot delen van de ledenadministratie, hebben dat vanuit hun rol:

Ledenadministratie (en overkoepelend beheerder)
Penningmeester
Communicatie
Barcommissie/bartypes
Beheerder afhangbord
Competitieleider

waarbij naar de mogelijkheden van de KNLTB-software alleen de functionaliteit van de bijbehorende rol aangevinkt is.

Om diverse redenen kan het van belang zijn voor leden om andere leden per mail of telefonisch te kunnen bereiken. Daarom wordt af en toe een extract uit de ledenlijst met deze gegevens verstuurd naar (op de bovenstaande rollen na) voorzitter/trainers/wedstrijdcommissie/toernooicommissie. Daarnaast hebben alle leden de beschikking over de KNLTB ClubApp, waarmee andere leden benaderd kunnen worden.

Op dit moment biedt de KNLTB-software niet erg veel mogelijkheden om gegevens verder af te schermen. Wel kan aangegeven worden dat de ledenpasfoto van een lid niet zichtbaar is voor anderen.