Lid worden

Als je lid wil worden van Avanti ’55, vul dan het Aanmeldingsformulier Avanti ’55 in. Op dit moment is er een wachtlijst. Een wachtlijst geldt nooit voor junioren, directe buren en gezinsleden. Ook voor competitiespelers die nodig zijn om een team compleet te maken, kan het bestuur een uitzondering maken.

Wil je eerst meer weten over het lidmaatschap? Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@avanti55.nl.

CONTRIBUTIE 2022
Senioren (vanaf het jaar waarin je 26 jaar wordt): € 150,00
Jong volwassenen (18  t/m 25 jaar): € 105,00
Junioren (12 t/m 17 jaar): € 80,00
Junioren (t/m 11 jaar): € 40,00
Kinderen (t/m 17 jaar) van leden: € 15,00 (bijdrage kosten KNLTB)
Vriend van Avanti (niet-spelend): € 20,00 (kenbaar gemaakt vóór 1 december van het voorgaande verenigingsjaar).

Senioren en jong volwassenen betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

Zomerlidmaatschap
Wie op of na 1 juli lid wordt, betaalt 50% van de normale contributie en (voor jong volwassenen en senioren) eenmalig inschrijfgeld van € 15,00. Dit zomerlidmaatschap gaat het volgende jaar automatisch over in een normaal lidmaatschap.

Herfstlidmaatschap
Wie op of na 1 oktober lid wordt, betaalt 25% van de normale contributie en (voor jong volwassenen en senioren) eenmalig inschrijfgeld van € 15,00. Dit herfstlidmaatschap gaat het volgende jaar automatisch over in een normaal lidmaatschap.

Introduceren van niet-leden
Volgens het Huishoudelijk Reglement mag een niet-lid maximaal 4 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Bij het introduceren mogen de speelmogelijkheden van leden niet beperkt worden. De kosten (€6 per uur) worden direct via iDeal geïncasseerd bij het reserveren van een baan. Een juniorlid mag gratis een junior die lid is van een andere Nijmeegse tennisvereniging introduceren tussen 12 en 18 uur. Dit is een gezamenlijke afspraak tussen de tennisverenigingen uit Nijmegen.

Meedoen-regeling gemeente Nijmegen
Volwassenen met een minder hoog inkomen kunnen van de gemeente Nijmegen het lidmaatschap van Avanti ’55 vergoed krijgen.

Overig

In geval van zwangerschap, langdurige blessure of langdurig verblijf ver van Nijmegen vanwege werk of studie bestaat bij Avanti ’55 de mogelijkheid om tijdelijk “niet-spelend lid” te worden. Voor die periode kan dan ook een restitutie van de contributie gegeven worden. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Meestal telt de periode voorafgaand aan het verzoek om restitutie niet mee.

Elk lid krijgt na het betalen van de contributie een ledenpasje waarmee toegang tot het clubhuis verkregen kan worden. Het reserveren van een baan gaat met de KNLTB ClubApp.

De speelperiode bedraagt 40 minuten voor de single, 50 voor drie personen en 60 minuten voor een dubbel. Omdat het ‘s middags minder druk is, is tussen 12:00 en 18:00 uur de speeltijd voor 2, 3 en 4 spelers 60 minuten.

Als je je lidmaatschap wil opzeggen, dan moet je dit uiterlijk voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe speeljaar doen.