Lid worden

Als je lid wil worden van Avanti ’55, vul dan het Aanmeldingsformulier Avanti ’55 in. Wil je eerst meer weten over het lidmaatschap? Stuur ook dan een mailtje naar ledenadministratie@avanti55.nl.

CONTRIBUTIE 2020
Senioren (vanaf het jaar waarin je 24 jaar wordt): € 150,00
Jong volwassenen (18  t/m 23 jaar): € 105,00
Junioren (12 t/m 17 jaar): € 80,00
Junioren (t/m 11 jaar): € 40,00
Kinderen (t/m 17 jaar) van leden: € 15,00 (bijdrage kosten KNLTB)
Vriend van Avanti (niet-spelend): € 20,00 (kenbaar gemaakt vóór 1 december van het voorgaande verenigingsjaar).

Senioren en jong volwassenen betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

Zomerlidmaatschap
Vanaf 1 juli is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lid te worden. Je betaalt dan 50% van de normale contributie en (voor jong volwassenen en senioren) eenmalig inschrijfgeld van € 15,00. Dit zomerlidmaatschap gaat het volgende jaar automatisch over in een normaal lidmaatschap.

Herfstlidmaatschap
Vanaf 1 oktober is het tevens mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lid te worden. Je betaalt dan 25% van de normale contributie en (voor jong volwassenen en senioren) eenmalig inschrijfgeld van € 15,00. Dit herfstlidmaatschap gaat het volgende jaar automatisch over in een normaal lidmaatschap.

Introduceren van niet-leden
Volgens het Huishoudelijk Reglement mag een niet-lid maximaal 4 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Bij het introduceren mogen de speelmogelijkheden van leden niet beperkt worden. De kosten (5 euro per keer voor 17+, 3 euro voor jeugd) worden achteraf door de penningmeester geïncasseerd.

Meedoen-regeling gemeente Nijmegen
Volwassenen met een minder hoog inkomen kunnen van de gemeente Nijmegen het lidmaatschap van Avanti ’55 vergoed krijgen.

In geval van langdurige blessure of zwangerschap bestaat bij Avanti ’55 de mogelijkheid om een gedeelte van de contributie terug te krijgen, als dit vòòr 1 mei bekend gemaakt wordt bij de ledenadministratie.

Elk lid krijgt na het betalen van de contributie een ledenpasje waarmee een baan gereserveerd kan worden via het afhangbord. Het pasje is tevens voor het toegangssysteem van het clubhuis.

De speelperiode bedraagt 35 minuten voor de single, 40 voor drie personen en 50 minuten voor een dubbel.

Als je je lidmaatschap wil opzeggen, dan moet je dit uiterlijk voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe speeljaar doen.