Training / Lessen Inschrijven

De tennislessen zijn uitsluitend voor leden van Avanti ’55.

 • 7 groepstrainingen (4 personen) van 60 minuten voor 105,- p.p.

 • Privé-training 55,- per uur.


Start training: Week van 31 oktober
Trainingsweken: 4450(inhaalweek 51)
Geen les in de kerstvakantie


  Toelichting: 1 is hoogste en 9 is laagste niveau.
  Toelichting:
  Er wordt getraind van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 22.30.uur. Geef graag jouw verhindering specifiek aan d.m.v. dag en tijd op te schrijven wanneer je niet kan. Hoe meer flexibel je bent, des te groter de kans dat we een groep kunnen vormen. Overdag hebben we meer ruimte, dus mocht het i.v.m. thuis werken ook mogelijk zijn om overdag te trainen, hebben wij dit erg graag!  Reglement tennislessen Avanti ’55 2022

  1. Het tarief voor 7 lesuren bedraagt bij de senioren EUR 105,- p.p. in een groep van 4 personen. Één privéles kost 55,-.

  2. De tennislessen vinden plaats bij het Avanti 55aan de van Haapstraat 78 te Nijmegen van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur 22.30 uur.

  3. De lescyclus begint in de week van 31 oktober 2022 en heeft een duur van 7 weken: 44 – 50 (inhaalweek 51).

  4. Door inschrijving verplicht men zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.

  5. Wanneer leden zich hebben ingeschreven en de lessen zijn ingedeeld, kunnen zij geen beroep doen op teruggave of kwijtschelding van het lesgeld, wanneer zij bij nader inzien afzien van de lessen.

  6. Tijdens de les is het dragen van tenniskleding verplicht, in bijzonder het dragen van tennisschoenen. Misdragingen of het moedwillig verstoren van de lessen kan uitsluiting van het volgen van de lessen tot gevolg hebben.

  7. Het volgen van de les is voor eigen risico. Avanti 55 en de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen.

  8. De trainer neemt, op basis van de (weers-)omstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Bij iedere serie is er vooraf 1 extra week gepland om de les die uitvalt door onvoorziene omstandigheden (weer, toestand banen, pandemie) in te halen. De les wordt dan ingehaald op dezelfde dag en tijd waarop er de lesserie is getraind. Lessen die uitvallen door toedoen van de trainer (ziekte o.i.d.) worden altijd ingehaald op een te samen overeen te komen datum .

  9. De cursist wordt geacht zelf zijn/haar afwezigheid door te geven aan de trainer. Indien cursist verhinderd is, ongeacht de reden, heeft cursist géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Bij een groepsles heeft de cursist niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote niveauverschillen binnen de lesgroep.

  10. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

  11. Door het inzenden van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met het lesreglement.

  12. In alle in dit reglement niet genoemde zaken beslist het Bestuur van Avanti 55 in overleg met de trainers.