Training / Lessen Inschrijven

Iedereen kan zich inschrijven voor tennislessen. De prijzen zijn inclusief baanhuur.

 • 10 groepstrainingen (4 personen) van 60 minuten voor 187,50 p.p.

 • Privé-training 70,- per uur.

Start training week van 10 januari
Trainingsweken: 2 12 (carnavalsvakantie week 9) (inhaalweek 13)
Op donderdag en vrijdag worden er 9 lessen gegeven voor € 168,75. Buiten de carnavalsvakantie in de week van 28 februari, zijn er op 17 & 18 februari en 23 & 24 maart geen tennislessen bij het USC.


  Toelichting: 1 is hoogste en 9 is laagste niveau.
  Toelichting:
  Er wordt getraind van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 22.30.uur. Geef graag jouw verhindering specifiek aan d.m.v. dag en tijd op te schrijven wanneer je niet kan. Hoe meer flexibel je bent, des te groter de kans dat we een groep kunnen vormen. Overdag hebben we meer ruimte, dus mocht het i.v.m. thuis werken ook mogelijk zijn om overdag te trainen, hebben wij dit erg graag!  Reglement tennislessen Avanti ’55 2022

  1. Het tarief voor 10 lesuren bedraagt bij de senioren EUR 187,50 p.p. in een groep van 4 personen. Één privéles kost 70,-. De prijzen die zijn weergegeven betreffen de trainingen bij het Universitair Sport Centrum en het Lierdal Sportcenter.

  2. De tennislessen vinden plaats bij het Universitair Sport Centrum van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur 22.30 uur. M.u.v. dinsdag. Eventueel kunnen sommige lessen gegeven worden bij het Lierdal Sportcenter in Molenhoek.

  3. De lescyclus begint in de week van 25 oktober  2021 en heeft een duur van 10 weken (week 212, inhaalweek 13). Op donderdag en vrijdag worden er 9 lessen gegeven voor € 168,75. Buiten de carnavalsvakantie in de week van 28 februari, zijn er op 17 & 18 februari en 23 & 24 maart geen tennislessen.

  4. Door inschrijving verplicht men zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.

  5. Wanneer leden zich hebben ingeschreven en de lessen zijn ingedeeld, kunnen zij geen beroep doen op teruggave of kwijtschelding van het lesgeld, wanneer zij bij nader inzien afzien van de lessen.

  6. Tijdens de les is het dragen van tenniskleding verplicht, in bijzonder het dragen van tennisschoenen. Misdragingen of het moedwillig verstoren van de lessen kan uitsluiting van het volgen van de lessen tot gevolg hebben.

  7. Het volgen van de les is voor eigen risico. Avanti 55 en de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen.

  8. De trainer neemt, op basis van de (weers-)omstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Bij iedere serie is er vooraf 1 extra week gepland om de les die uitvalt door onvoorziene omstandigheden (weer, toestand banen, pandemie) in te halen. Lessen die uitvallen door toedoen van de trainer (ziekte o.i.d.) worden altijd ingehaald.

  9. De cursist wordt geacht zelf zijn/haar afwezigheid door te geven aan de trainer. Indien cursist verhinderd is, ongeacht de reden, heeft cursist géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Bij een groepsles heeft de cursist niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote niveauverschillen binnen de lesgroep.

  10. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

  11. Door het inzenden van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met het lesreglement.

  12. In alle in dit reglement niet genoemde zaken beslist het Bestuur van Avanti 55 in overleg met de trainers.