Since 1955…

Sinds 1955

Het begint in 1955 aan de van Haapsstraat met twee banen en een clubhuis halverwege baan 3, dat voorziet in kleedkamers, een bar en een snoepkastje. Avanti’s eerste groundsman is dhr van Geelen, vader van 12 kinderen van wie slechts zoon Peter een echte Avantiaanse tennisser zou worden totdat hij in 1997 naar het hoge noorden vertrekt.
Pas begin jaren 60 worden de banen aangelegd op de huidige locatie. In die tijd werken, behalve de groundsman, ook de leden driftig mee aan het onderhoud van de banen en het park. Zo wordt bijvoorbeeld de oefenmuur door de leden zelf gebouwd. Er heerst ook qua tennis een grote betrokkenheid bij de leden. Bij competitiewedstrijden is het park altijd bomvol met belangstellenden. Tennissen kan alleen bij daglicht, maar wel ‘gekleurd’, want al gauw worden de leden ingedeeld in niveaugroepen waarbij aan iedere groep een kleur wordt gekoppeld, terwijl alle leden in smetteloos wit op de baan staan, volgens het geldende kledingvoorschrift . Dit kleurensysteem wordt in 1998 afgeschaft.
In 1965 krijgt Avanti als eerste vereniging van district Gelderland een lichtinstallatie. Weliswaar alleen nog voor de banen 1 en 2, maar de trend is gezet. Het wordt de start van een groeiperiode, waarin ook de bar duidelijk extra inkomsten voor de vereniging gaat genereren.

Jubileum

Avanti is dan een echte vriendenclub. Naast het tennis worden ook allerlei activiteiten ondernomen, zoals kanovaren, zeevissen en wadlopen! Het is ook de tijd dat spelers van de hoogste teams met veel respect worden bejegend. Getuigen uit die tijd durven zelfs te beweren dat die spelers dat respect alleen al qua uitstraling afdwingen.
Pas in 1985 worden ook de banen 3, 4 en 5 van kunstlicht voorzien. Ook wordt dan een volledige sproei-installatie voor alle banen aangelegd. Het doorzetten van de financieel gunstige situatie leidt er in 1988 zelfs toe dat het clubhuis wordt uitgebreid.
Er hoeven geen advertenties meer geplaatst te worden om nieuwe leden te werven. Zelfs ontstaat begin jaren ’90 de luxe van een wachtlijst. Ook groeit het aantal jeugdleden tot ruim 90, mede dankzij uitstekende jeugdcommissies.
Ook het competitietennis groeit gestaag, zowel in de breedte als qua niveau.
Tijdens het 40-jarig jubileum constateert een trotse voorzitter in zijn voorwoord van de jubileumuitgave dat Avanti zich heeft ontwikkeld tot een vriendelijk cluppie met een evenwichtige combinatie van prestatie- en recreatietennis. En dat geldt tot op heden.

 

‘Gouden bal in het Groenewoud’

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club is een boek uitgegeven over de geschiedenis van de club, voorzien van veel foto’s.
Titel van het boek: “Gouden bal in het Groenewoud”.
Geschreven door Avantilid Rob Wolf, met bijdragen van Avantileden Lex Bouts en Willem van Gerwen.
Uitgegeven door Hans de Beukelaer, uitgeverij Fagus.

Dit boek is nog verkijgbaar bij het secretariaat van de club voor 10 euro.
ISBN 90-70017-98-9