Opzeggen/niet-spelend

We wijzen er nadrukkelijk op dat de Avantianen die besluiten hun lidmaatschap op te zeggen, dit vóór 1 december van het lopende seizoen moeten doen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl). Een nieuwe begroting wordt mede bepaald aan de hand van het ledenaantal op 1 december. De afdracht van het KNLTB-lidmaatschap per lid wordt ook bepaald aan de hand van het ledenaantal op twee peildata in het voorjaar en najaar. Opzeggen na 1 december betekent dat er nog een jaar contributie betaald moet worden.

Vriend van Avanti: niet-spelend lid.
Voor Avantianen die willen stoppen met actief tennis maar toch betrokken willen blijven bij Avanti bestaat een aparte regeling. Zij blijven het clubblad en andere informatie van de vereniging ontvangen. Tevens kunnen zij vrijwilligerswerk blijven verrichten en zijn ze welkom bij activiteiten als de nieuwjaarsreceptie. Mocht een niet-spelende Avantiaan zijn of haar status weer om willen zetten naar een actief lidmaatschap, dan is geen inschrijfgeld verschuldigd. Zie ook de pagina over het lidmaatschap.