Opzeggen/niet spelend

We wijzen er nadrukkelijk op dat de Avantianen die besluiten hun lidmaatschap op te zeggen, dit vóór 1 december van het lopende seizoen moeten doen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avanti55.nl). Na deze datum gaat de KNLTB aan de slag met de tennispasjes voor het komende tennisjaar en worden er per lid kosten gemaakt. Ook een nieuwe begroting wordt mede bepaald aan de hand van het ledenaantal op 1 december. Opzeggen na 1 december betekent dan ook dat er nog een jaar contributie betaald moet worden.

De niet spelende Avantiaan.
Voor Avantianen die willen stoppen met actief tennis maar toch betrokken willen blijven bij Avanti ’55 bestaat een aparte regeling. Zij blijven het clubblad en andere informatie van de vereniging ontvangen. Tevens kunnen zij vrijwilligerswerk blijven verrichten. Mocht een niet spelende Avantiaan zijn of haar status weer om willen zetten naar een actief lidmaatschap, dan is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Zij kunnen zich vóór 1 december van het lopende seizoen voor deze regeling opgeven bij de ledenadministratie.

De kosten hiervoor bedragen € 20,00 per jaar.