Notulen ALV’s

De notulen van de ALV’s zijn in het clubblad De Kantlijn opgenomen.