Bestuur

Voorzitter Bob Klaver voorzitter@avanti55.nl
Penningmeester Hans van Wijk penningmeester@avanti55.nl
Secretariaat Maria Verkampen secretariaat@avanti55.nl
 Technische zaken Peter van Campen tc@avanti55.nl
Algemeen bestuurslid Marian van der Weide sponsorcommissie@avanti55.nl

klachten@avanti55.nl

 

Taakverdeling:

Bob Klaver:

 • Buurt en buren, incl. The Insiders
 • Gemeente
 • Groundsman
 • Trainers
 • Jeugd

Hans van Wijk:

 • Ledenadministratie
 • Barcommissie

Maria Verkampen:

 • Labelavondcommissie
 • Open Toernooi Commissie
 • Commissie Jongvolwassenen
 • Clubkampioenschappencommissie

Peter van Campen:

 • Competitiecommissie (TC)
 • Communicatiecommissie (Kantlijn, Nieuwsbrief, Facebook en website)
 • Invitatietoernooicommissie
 • KNLTB ClubApp

Marian van der Weide:

 • Nieuwe-leden-coördinatie
 • Beleidsplan bewaking
 • Seniorenbeleid
 • Klachtencommissie (klachten@avanti55.nl)
 • Sponsorcommissie
 • Werkgroep Duurzaamheid
 • Accommodatie-commissie