Bestuur

Voorzitter Bob Klaver voorzitter@avanti55.nl
Penningmeester Hans van Wijk penningmeester@avanti55.nl
Secretariaat Maria Verkampen secretariaat@avanti55.nl
 Technische zaken Peter van Campen tc@avanti55.nl
Algemeen bestuurslid Marian van der Weide klachten@avanti55.nl

 

Taakverdeling:

Bob Klaver:

 • Buurt en buren, incl. The Insiders
 • Gemeente
 • Groundsman
 • Trainers
 • Jeugd

Hans van Wijk:

 • Ledenadministratie
 • Barcommissie
 • Accommodatiecommissie
 • Werkgroep LED baanverlichting (2021)

Maria Verkampen:

 • Labelavondcommissie
 • Open Toernooi Commissie
 • Commissie Jongvolwassenen

Peter van Campen:

 • Competitiecommissie (TC)
 • Clubkampioenschappencommissie
 • Communicatiecommissie (Kantlijn, Nieuwsbrief, Facebook en website)
 • Invitatietoernooicommissie
 • KNLTB ClubApp

Marian van der Weide:

 • Nieuwe leden coördinatie
 • Beleidsplan bewaking
 • Seniorenbeleid
 • Klachtencommissie
 • Sponsorcommissie