Bestuur

Voorzitter Bob Klaver voorzitter@avanti55.nl
Penningmeester Hans Witteveen penningmeester@avanti55.nl
Secretariaat Dick Onderwater secretariaat@avanti55.nl
 Technische zaken Peter van Campen tc@avanti55.nl
Externe zaken Lex Bouts l.bouts@pwo.ru.nl

 

Taakverdeling:

Bob Klaver:

 • Buurt
 • Gemeente
 • Groundsman
 • Trainers

Hans Witteveen:

 • Ledenadministratie
 • Toernooicommissie

Dick Onderwater:

 • Open Toernooi Commissie
 • Barcommissie
 • Nieuwe Leden Coördinator

Peter van Campen:

 • Technische commissie (competities)
 • Wedstrijdcommissie (clubkampioenschappen)
 • Communicatiecommissie (Kantlijn, Nieuwsbrief, Facebook en website)
 • Accommodatiecommissie

Lex Bouts:

 • Invitatietoernooicommissie
 • Sponsorcommissie