Bestuur

Voorzitter (ad interim) Marian van der Weide voorzitter@avanti55.nl
Penningmeester Hans van Wijk penningmeester@avanti55.nl
Secretariaat Maria Verkampen secretariaat@avanti55.nl

klachten@avanti55.nl

Algemeen bestuurslid Peter van Campen tc@avanti55.nl
Algemeen bestuurslid (na ALV toegetreden, nog zonder mandaat) Lisette Verstegen

Taakverdeling:

Marian van der Weide:

 • Externe contacten: Buurt en buren, Gemeente Nijmegen, Voorzittersoverleg
 • Accommodatiecommissie (ACCcie)
 • Groundsman

Hans van Wijk:

 • Financiën
 • Ledenadministratie

Maria Verkampen:

 • Secretariaat
 • Externe contacten: The Insiders
 • Trainers
 • Nieuwe Leden
 • Commissie JONG (Jong-volwassenen)
 • Klachten klachten@avanti55.nl

Peter van Campen:

 • Tennis-commissies (Competitie/TC, Open Toernooi, Clubkampioenschappen, Label, Invitatietoernooi)
 • Externe contacten: KNLTB
 • KNLTB ClubApp
 • Jeugd

Lisette Verstegen:

 • Barcommissie
 • Sponsorcommissie
 • Communicatiecommissie (Kantlijn, Nieuwsbrief, Facebook en website)