De commissies

Avanti’55 kent veel commissies:

Barcommissie barcie@avanti55.nl De Barcommissie regelt alle zaken die te maken hebben met de bar en stelt het barrooster op.

Competitiecommissie competitie@avanti55.nl
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de competitie, zowel de KNLTB-competities als de Winterhard(t)competitie van Nijmeegse verenigingen. Er wordt bij Avanti’55 het hele jaar door competitie gespeeld. Zie voor de verschillende  mogelijkheden de pagina “Alle competities”.

Clubkampioenschappen-commissie clubkampioenschappen@avanti55.nl
De commissie verzorgt clubkampioenschappen (enkel, dubbel en mix).

Open-Toernooicommissie otc@avanti55.nl
De open toernooicommissie organiseert het jaarlijkse Open toernooi van Avanti’55  in de derde week van juli (de 4-daagse week).

Communicatiecommissie redactie@avanti55.nl
De communicatiecommissie zorgt voor het clubblad “de Kantlijn”, de nieuwsbrieven en onderhoudt de website en Facebook.

Labelavondcommissie labelavond@avanti55.nl
De labelavondcommissie regelt de maandagse labelavond en vrijwel alle gezelligheidstoernooien: het openingstoernooi en het herfsttoernooi.

Labelochtendcommissie labelochtend@avanti55.nl
De labelochtendcommissie organiseert elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur de labelochtend.

Invitatietoernooi-commissie (ad hoc) invitatietoernooi@avanti55.nl
De invitatietoernooicommissie organiseert het invitatietoernooi, het feest en thema rondom het invitatietoernooi in de eerste week van september.

Sponsorcommissie sponsorcommissie@avanti55.nl
De sponsorcommissie onderhoudt contact met de sponsors van de club.

Accommodatiecommissie beheer@avanti55.nl
De accommodatiecommissie regelt alles rondom het clubhuis en park.