De commissies

Avanti’55 kent veel commissies:

Barcommissie barcie@avanti55.nl De Barcommissie regelt alle zaken die te maken hebben met de bar en stelt het barrooster op.

Technische Commissie tc@avanti55.nl
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de competitie, zowel de KNLTB-competities als de Winterhard(t)competitie van Nijmeegse verenigingen. Er wordt bij Avanti’55 het hele jaar door competitie gespeeld. Zie voor de verschillende  mogelijkheden de pagina “Alle competities”.

Wedstrijdcommissie wedstrijdcie@avanti55.nl
De wedstrijdcommissie verzorgt clubkampioenschappen (enkel en dubbel).

Jeugdcommissie jeugd@avanti55.nl
De jeugdcommissie gaat over alle zaken aangaande de jeugd, ook de competitie.

Open toernooicommissie
otc@avanti55.nl
De open toernooicommissie organiseert het jaarlijkse Open toernooi van Avanti’55  in de derde week van juli (de 4-daagse week).

Communicatie commissie redactie@avanti55.nl
De communicatiecommissie zorgt voor het clubblad “de Kantlijn”, de nieuwsbrieven en onderhoudt de website.

Toernooicommissie toernooicommissie@avanti55.nl
De toernooicommissie regelt de maandagse labelavond en vrijwel alle gezelligheidstoernooien: het openingstoernooi, het lichttoernooi en het slottoernooi.

Invitatietoernooicommissie (ad hoc) invitatietoernooi@avanti55.nl
De invitatietoernooicommissie organiseert het invitatietoernooi, het feest en thema rondom het invitatietoernooi in de eerste week van september.

Sponsorcommissie sponsorcommissie@avanti55.nl
De sponsorcommissie onderhoudt contact met de sponsors van de club.

Accommodatiecommissie accommodatie@avanti55.nl
De accommodatiecommissie regelt alles rondom het clubhuis en park.