Extra onderhoud uitgesteld

Door privé-omstandigheden bij Top-Court wordt het extra onderhoud uitgesteld tot na de zomervakantie.

Afgelopen winter is het voorjaarsonderhoud als pilot uitgevoerd door een extern bedrijf, Top-Court. We waren niet tevreden over het resultaat, de banen zijn  niet vlak genoeg en op diverse plaatsen zaten er kuilen in de banen. Daarom was afgesproken dat Top-Court 1 dag terugkomt voor herstelwerkzaamheden: dit is op maandag 12 juli gepland.

Op de dag zelf zullen alle banen onder water worden gezet, de kuilen gevuld en uitgevlakt worden, alles op kosten van Top-Court. Nadat deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden, is het beter om de banen de rest van de dag niet te bespelen. Het park zal dan dus de gehele dag gesloten zijn en kan er die dag niet getennist worden.