Corona: Vanaf 15 december dubbelen niet meer toegestaan.

Vanaf 15 december 2020 zijn de Corona-maatregelen weer strenger: er mogen maar twee spelers van één baan gebruik maken. Dit geldt voor zowel vrij spelen als voor training. Houd altijd anderhalve meter afstand!