Extra ALV op 10 december: Duurzaam Avanti

Unknown

Aanvang: 20u in het clubhuis.

Laat je stem via een andere Avantiaan horen middels een volmacht en meld die aan het bestuur: bestuur@avanti55.nl.

In samenwerking met de commissie duurzaam heeft het bestuur uitgezocht wat de mogelijkheden van Avanti zijn om duurzamer te worden. Aanleiding is een subsidieregeling die per 1-1-2016 in gaat.

Bekeken is:

Led baanverlichting
Led baanverlichting geeft een flinke besparing op het elektriciteitsverbruik, maar vraagt een forse investering (netto € 25.000). De terugverdientijd in combinatie met zonnepanelen is ongeveer 10 jaar. Led baanverlichting wordt nog niet lang gebruikt. Er zijn meer onzekere factoren dan bij zonnepanelen. Het is goed mogelijk dat de aanschafprijs de komende jaren flink gaat dalen.
Het advies van het bestuur is investering in Led baanverlichting uit te stellen en de ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Zonnepanelen
Er zijn 2 varianten uitgewerkt voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het clubhuis, een met 45 panelen en een met 64 panelen. Er lijkt weinig risico te zitten aan investeren in zonnepanelen, de terugverdientijd is te overzien, onderhoud is nauwelijks nodig, installaties zijn bedrijfszeker. Voor plaatsing is het nodig de dakbedekking (27 jaar oud) te vernieuwen, kosten € 6600.
Er is aangenomen dat het de energieprijs plus belasting gelijk blijven en dat de salderingsregeling blijft bestaan. De investering is inclusief te ontvangen subsidie. Avanti beschikt over voldoende reserve om de investering uit eigen middelen te doen.Het bestuur adviseert te investeren in 64 panelen mits de 30% subsidie op materiaalkosten wordt toegekend.

November 2015
Het bestuur