ALV 2020

Notulen ALV 21 feb 2019(1) (1)

Agenda ALV februari 2020 (M)

De stukken voor de ALV 2020 op donderdag 20 februari in het clubhuis.

Balans 2019 (3)

Begroting 2020(4)

CONTRIBUTIE 2020

verlies- en winstrekening Avanti 2019 (4)