Avantischoon.nl

Door Nederlandschoon.nl is een rookzuil afgeleverd waar je de nog brandende peuken in de daarvoor bestemde opening kan gooien. De peuk dooft vanzelf. Graag de peuken niet meer op de grond gooien.

Tevens is er een nieuwe afvalbak geplaatst, die is voor het restafval.

De nieuwste aanwinst is een groen gekeurde bak, waar uitsluitend plastic in thuishoort. Dus graag de AA flesjes daarin deponeren.