Clubwebware

De ledenadministratie gebruikt Clubwebware. Met Clubwebware is het mogelijk veel taken te automatiseren.

Ledenlijst
Voor de leden betekent het dat ze op de website heel gemakkelijk de ledenlijst in kunnen zien om bijvoorbeeld telefoonnummers op te zoeken.

E-mailadressen
Daarnaast kunnen leden zelf hun gegevens, zoals e-mailadressen, wijzigen. Echter, van een klein aantal leden is geen e-mailadres bekend.  Daarnaast hebben enkele leden een niet-werkend mailadres in de ledenadministratie. Deze leden kunnen niet in Clubwebware, ontvangen geen mail (bijvoorbeeld over incasso van de contributie) en geen nieuwsbrieven. Dus, geef je goede mailadres door!

Wijzigen eigen gegevens via Clubwebware
Om de ledenlijst te zien of om je eigen gegevens te wijzigen, log je in op: http://www.webware-avanti55.nl. De loginnaam en het wachtwoord ontvang je half maart per mail. Indien je geen inlogcode hebt ontvangen, stuur een mail naar ledenadministratie@avanti55.nl.